гр. Приморско – тул „Трети март” – Търговски център