Разносна търговия

За контакти:

дистрибуция на дрехи, облекла и трикотаж

За югоизточна България:

тел.: 0897 807 538

дистрибуция на дрехи, облекла и трикотаж

За югозападна България:

тел.: 0898 680 276, 0898 680 269

дистрибуция на дрехи на едро

За северна България:

тел.: 0898 661 986

За северозападна България:

гр. Монтана, бул.  "3-ти март" 67А

тел.: 0879 338 938

 тел.: 0879 062 223