Общи условия

Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачът и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин, разположен на уебсайта: www.dino.bg за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: dino.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.


1. ДЕФИНИЦИИ 


“ПРОДАВАЧ” – търговско дружество „ГАРМЪНТ СТОР“ ЕООД ЕИК: 201072175, със седалище в град Карлово, ул. Стряма № 20 и банкова сметка-

IBAN: BG24 RZBB 91551035239706 BIC: RZBBBGSF, което дружество създава и поддържа електронния магазин, определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките и има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайт, както и начините на достъп до него.

“ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ” – е уебсайт www.dino.bgкойто служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Продавач и Потребител за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

 „ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

“УСЛУГА” Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

 „ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавача и Потребителя.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


2.1. Разглеждането на електронния магазин е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. Пазаруването от електронния магазин може да се извършва както със, така и без регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

2.4. Продавачът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на служителите на Продавача в магазина. За повече информация моля вижте политиката ни по защита на личните данни (линк към другия файл).

2.5. В електронния магазин на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

2.6. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

2.7. На страницата в дясно стои бутон „Купи”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална ” кошница” на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 30 минути докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща (e-mail);

3.1.2. актуален и точно попълнен адрес за доставка на стоката и данни за фактуриране;

3.1.3. актуални и вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин, чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.

3.3. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочения от него e-mail адрес, като в потвърждението се посочва номера на поръчката, датата и часа, когато е направена поръчката. Това все още не задължава Продавача да изпрати стоката на адреса за получаване.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултант уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи липсващата стока да се замени с друга стока (аналогичен модел) или поръчката да бъде изпълнена в останалата част, която е в наличност, поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

3.5.1. Всички поръчки, направени до 12:00ч., се обработват и изпращат на същия ден.

3.5.2. Всички поръчки, направени след 12:00 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.

3.6. Поръчки, получени без коректно попълнени данни на Потребителя  или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени.

3.7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

3.8. Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: office@dino.bg за да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е регистриран в сайта,  потребителското си име в уебсайта, цената на поръчката, както и номера на направената поръчка.

3.9. Поръчката може да бъде отказана по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: office@dino.bg.  В случай на отказ от поръчката договор за продажба от разстояние не се сключва.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. След като в електронния магазин постъпи поръчка от Потребител, консултант на електронния магазин обработва Вашата поръчка.

4.2. Доставка се прави след потвърждение за успешно приета, обработена и одобрена поръчка.

4.3. Доставката на поръчана стока може да е обикновена и експресна. Доставки не се извършват в Събота, Неделя и в официални празници.

4.4 Електронния магазин използва за доставки куриерска фирма „Спиди“, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на „Спиди“ в съответния град.

4.6. Цените за доставка е 5,9 лв (с ДДС) за поръчки до 99 лв, над 99 лв доставката е за сметка на „Продавача“

4.7.Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриера, да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши с:

5.1.1 „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката.

5.1.2 чрез E-pay

5.1.3 с карта чрез платформа на Райфайзен Банк

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни  от получаване на стоката.

6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, независещи от Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет и с касовата бележка, издадена му при изпращането на поръчката.

6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срок от 14 дни от получаване на стоката, отказът от договора не произвежда действие.

6.4.1 В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 15 /петнадесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срок от 14 дни  от получаване на стоката в изряден търговски вид, отказът от договора не произвежда действие.

6.5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

· производствени дефекти на стоката;

· констатирани липси на части от стоката;

· несъответствие с поръчания размер;

· повреда на стоката при транспортирането.

· продуктите са доставени или фактурирани погрешно;

6.6. Рекламацията може да се предяви пред Продавача на посоченият имейл: office@dino.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 дневен срок.

6.7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия, без дефекти или в друг размер, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената цена. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

6.8. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

· Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

· Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

· Запазена оригинална опаковка и етикет.

6.9. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса посочени върху касовата бележка, с която Потребителят е получил поръчката.

6.10. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма  “Лео Експрес” или „Спиди“.

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в уебсайта www.dino.bg, е собственост на „ГАРМЪНТ СТОР“ ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.dino.bg.

7.2. Забранява се копирането на текстове от www.dino.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „ГАРМЪНТ СТОР“ ЕООД.


8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.

8.2. Продавачът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

9. БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ

9.1. Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил на уебсайта, приемайки Общите условия, той се съгласява да получава на електронната си поща Брошури и/или Известия от електронния магазин, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни.

9.2. Потребителят може да се откаже от получаване на Брошури и/или Известия на електронната си поща по всяко време:

9.2.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и/или Известие – бутона „отписване”.

9.2.2. Чрез свързване с електронния магазин на посочения имейл office@dino.bg с изрично искане за не получаване на Брошури и/или Известия.

9.3. Ако след направен отказ от получаване на Брошури и/или Известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава Брошури и/или Известия.

9.4. Електронния магазин си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия.

9.5. Електронния магазин включва в Брошурите и/или Известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

10. ОБРАТНА ВРЪЗКА

10.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Продавача, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Освен по електронната поща на посочения имейл office@dino.bg, и на следните телефони: 0898 680 269, 0898541534.

10.2 Администраторът на уебсайта www.dino.bg и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

Ако имате някакви въпроси или предложения относно електронния магазин, моля свържете се с нас на следните телефони: 0898 680 269, 0898541534 които са на ваше разположение от 09.00-18.30 часа, от Понеделник до Петък, както и на e-mail: office@dino.bg,  24 часа 7 дни в седмицата.

Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.dino.bg нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на „ГАРМЪНТ СТОР“ ЕООД.